تیم مونیش

سرویس موسیقی

دبیر: عماد ساعدی

آهنگسازان: اردوان مفیدی، حامد روزبهانی، مهیار ظریفی، آناهیتا صمصامی

 

سرویس گرافیک و تصویرسازی

دبیر: اردلان گواهی

 

سرویس انیمیشن و طراحی

دبیر: مهران صائمی